ACTRESS DAWN THANDEKA KING PENS A SWEET MESSAGE TO CELEBRATE HUBBY’S BIRTHDAY

ACTRESS DAWN THANDEKA KING PENS A SWEET MESSAGE TO CELEBRATE HUBBY’S BIRTHDAY

ACTRESS DAWN THANDEKA KING PENS A SWEET MESSAGE TO CELEBRATE HUBBY’S BIRTHDAY

Dawn Thandeka takes to social media celebrating the love of her life’s birthday. The actress shared a video clip revealing slides of different moments they’ve shared together.

Dawn penned down sweet words to celebrate him.

“Happy birthday Mnguni ongacoli, Mzimela, Lwandle olungawelwa oluwelwa ziinkonjane ngoba zona zihambela phezulu, Donda.

Inkosi ingigcinele wena, ikubusise njalo, ikuphe zonke izifiso zenhliziyo yakho,” she captioned video.

Celebs and fans joined her in celebrating the man behind her smiles.

Comments are closed.