Actor Mbuso Khoza speaks out after car accident

Actor Mbuso Khoza speaks out after car accident

Actor Mbuso Khoza speaks out after car accident

Mbuso Khoza has taken to his social media to appreciate the love and support he got after escaping a car accident.

The star made it known that he’s been receiving threats messages but he thought it was a joke till this accident occurred.

The actor declared that they had finally got him as he shared his story on social media.

Taking to his Instagram, Mbuso said he was not injured physically and mentally he was not affected by the accident.

Actor Mbuso Khoza speaks out after car accident

His love for music had stirred up some issues, but he is determined to sing until death and even in death his spirit would still sing.

“Ngicela ukwedlulisa okukhulu ukubonga ngothando eningipha lona bandla lakwethu,angilimalanga ndawo futhi nesimo Ngqondo sami asiphazamisekile. Sengizakhele amazinyo abushelelezi ngokuthanda amahubo lento yavusa isifesane esishoshizela umona ngicele nilinde miningi imikhonto kodwa uma sekufike isikhathi ngiyowubeka umoya wami ohlakeni lokufa kodwa kodwa uma ngisaphefumula ngiyohuba noma ngifa owami umoya uyoqhubeka uhube,” he wrote

Comments are closed.